1.E人一铺,连连支付,1000一天撸28元,返现10元,当天即可提现,提现24小时内到,国庆照常提现!

教程地址:http://www.videothinks.com/e-ren-yi-pu/

2.有融网1070撸88,返现38,月标,新浪托管,实缴5000W,安卓 苹果APP,靠谱平台

教程地址:http://www.videothinks.com/yourongwang/

3.小蜜蜂理财,100一月撸15,返15

教程地址:http://www.videothinks.com/xiaomifeng/